TURYSTYKA ROWEROWA

 

- TURYSTYKA ROWEROWAjest to forma aktywnego wypoczynku poprzez wycieczki rowerowe szlakami rowerowymi oraz atrakcyjnymi trasami

DO UPRAWIANIA TURYSTYKI ROWEROWEJ POTRZEBNE jest :

- DOBRY STAN ZDROWIA

- CHEĆ POZNAWANIA

- UMIEJĘTNOŚĆ JAZDY NA ROWERZE