TURYSTYKA OBJAZDOWA (AUTOKAROWA, SAMOCHODOWA)

  - TURYSTYKA OBJAZDOWA (AUTOKAROWA, SAMOCHODOWA) - turystyka ta polega na przemieszczaniu się osób podróżujących mechanicznymi środkami transportu

DO UPRAWIANIA TURYSTYKI OBIAZDOWEJ POTRZEBNE jest : 

                                                                                                                     - CHEĆ POZNAWANIA