TURYSTYKA PIESZA

  - TURYSTYKA PIESZA najchętniej wybierana forma turystyki to piesze wędrówki nizinne oraz górskie, które umożliwiają zwiedzanie zabytków kultury, jak zamki, zespoły zabudowy miejskiej, muzea oraz podziwiać niepowtarzalne widoki lub unikatowe gatunki flory i fauny

DO UPRAWIANIA TURYSTYKI PIESZEJ POTRZEBNE jest : - DOBRY STAN ZDROWIA - CHEĆ POZNAWANIA